Konstrukcja ogrodzenie PVC na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Stawianie balaski z plastiku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz kilku wypadków.

Ploty z plastyku na plot i furtkę sztachetowa nie przekraczające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenie plastikowe na plot i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, procedurę wykonania jego montażu a także proponowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia wypada dołączyć deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do konstrukcji ploty z plastiku na plot i bramkę ogrodzeniowa zadane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, gdy zamierzane balaski plastykowe na ogrodzenie i bramkę sztachetowa jest nieprawidłowe z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku gdy przewidywane plotki z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements